ПРАВНИ УСЛУГИ

"Рина Консулт" ООД предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др.
Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, недвижими имоти, представителство и посредничество.

Read More

СЕРТИФИКАЦИЯ

„Рина Консулт” ООД предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление /СУ/ - на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост и информационна сигурност, съгласно следните стандарти:
ISO 9001 Управление на качеството
ISO 14001 Управление на околната среда
ISO 27001 Управление на информационната сигурност

Read More

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съществена част от работата на "Рина Консулт" е предоставянето на правна помощ при сделки с недвижими имоти - земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Осигуряваме процесуално представителство по имотни спорове. Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижими имоти. Доброволна делба/съдебно делба. Изготвяне на договори. Проучване на имоти/земеделски земи. Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт.

Read More

GDPR-blog-header

Цена за извършване на консултантски услуги от “РИНА Консулт” ООД за разработване на правила, съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/

“РИНА Консулт” ООД разработва на правила, съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/ на  различни по вид организации. Екипът ни ще извърши следните консултантски услуги: Извършване на предварителен анализ; Разработване на индивидуални Вътрешни правила, Процедури, Политика за обработка на личните данни, формуляри и др. съответстващи на дейността/спецификата на Вашата организация и новия

Read More

download

Новата версия на стандарта ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове.

Стандарта е въведен в България като:  БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) Започна 3-годишния преходен период за всички сертифицирани фирми по ISO 13485:2003. БДС EN ISO 13485:2016 заменя БДС EN ISO 13485:2012 и го отменя на 2019-01-01.   Структура и съдържание

Read More

images

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – финансира Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

Резюме на процедура ‘ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ‘   Максимален интензитет на помощта 70 %   Основни параметри: Пример: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., на Вашето предприятие ще бъдат възстановени 350 000 лв. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна

Read More