ЗА НАС

“РИНА КОНСУЛТ ” ООД е консултантска организация, създадена през 2010 г., която работи по няколко основни направления:

 

- Предоставяне на правни консултации, специализирани в областта на акредитацията и сертификацията, гражданското и търговското  право;

 

-  Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление /СУ/ – на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост, информационна сигурност, преводачеески услуги, съгласно стандартите:
 • ISO 9001 /качество/,
 • ISO 14001 /околна среда/,
 • OHSAS 18001 /здравословни и безопасни условия на труд/,
 • ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP
 • ISO 27001 /информационна сигурност/,
 • ISO/IEC 20000-1 /управление на IT услуги/,
 • ISO 13485 /управление качеството на медицинските изделия/,
 • SA 8000 / ISO 26000:2010 /социална отговорност/,
 • SO 17100 /преводачески услуги/,
 • Регламент (ЕС) N.333/2011година,
 • ISO 50001 /системи за управление на енергията/,
 • ISO/IEC 17020 /органи за контрол/ и др.

 

 –  Сделки с недвижими имоти;

 

 – Абонаментно правно обслужване на юридически лица, поддържане на системи за управление;

 

 –  Разработване на проекти с чуждо участие /инвестиционни, маркетингови, социални и т.н/;

 

 – Авторско право и разработване/управление на арт проекти.

 

 

Вашият коментар