Author Archives: Rina

GDPR-blog-header

Цена за извършване на консултантски услуги от “РИНА Консулт” ООД за разработване на правила, съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/

“РИНА Консулт” ООД разработва на правила, съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/ на  различни по вид организации. Екипът ни ще извърши следните консултантски услуги: Извършване на предварителен анализ; Разработване на индивидуални Вътрешни правила, Процедури, Политика за обработка на личните данни, формуляри и др. съответстващи на дейността/спецификата на Вашата организация и новия

Read More

download

Новата версия на стандарта ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове.

Стандарта е въведен в България като:  БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) Започна 3-годишния преходен период за всички сертифицирани фирми по ISO 13485:2003. БДС EN ISO 13485:2016 заменя БДС EN ISO 13485:2012 и го отменя на 2019-01-01.   Структура и съдържание

Read More

images

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – финансира Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

Резюме на процедура ‘ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ‘   Максимален интензитет на помощта 70 %   Основни параметри: Пример: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., на Вашето предприятие ще бъдат възстановени 350 000 лв. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна

Read More