Author Archives: Rina

download

Новата версия на стандарта ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове.

Стандарта е въведен в България като:  БДС EN ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове (ISO 13485:2016) Започна 3-годишния преходен период за всички сертифицирани фирми по ISO 13485:2003. БДС EN ISO 13485:2016 заменя БДС EN ISO 13485:2012 и го отменя на 2019-01-01.   Структура и съдържание

Read More

images

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – финансира Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

Резюме на процедура ‘ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ‘   Максимален интензитет на помощта 70 %   Основни параметри: Пример: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., на Вашето предприятие ще бъдат възстановени 350 000 лв. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна

Read More

iso_50001

БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

Стандарта БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане е публикуван през 2012 г. от Българският институт за стандартизация на български език. БДС EN ISO 50001:2011 заменя и отменя БДС EN 16001:2009.   ISO 50001 е предназначен за внедряване от всяка организация, независимо от тяхната големина, сектор или

Read More