Дарина Палова

Clipboard02

 ДАРИНА ПАЛОВА – съдружник

 

Адвокат.
Средно образование: Национална Априловска гимназия – Габрово
Висше образование: Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
От 2003 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

 

Има дългогодишен опит в сферата на застъпничеството за достъп до информация, като част от правния екип на неправителствената организация Програма достъп до информация. Автор е на публикации по въпроси, свързани с прилагането на законодателството за достъп до информация в България, както и в сферата на защитата на личните данни.

 

Адв. Дарина Палова предоставя правни консултации в областта на гражданското, търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество. Притежвана опит в разработването, внедряването и сертифицирането на системи за управление/интегрирани системи за управление по стандартите ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, БДС EN 15038, НАССР и др.

 

Инициатор и ръководител на Арт резиденция „Старото Училище“, с. Горна Липница. Организатор на седем международни издания на резиденцията, както и на над 15 изложби в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас,Велико Търново, Русе и Стара Загора.

 

В колаборация с Димитър Палов е създател на концепцията за ритуалното изкуство, както и на творческия проект L.Y.R.A.