Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление /СУ/

„РИНА КОНСУЛТ” предлага консултации във връзка с разработване и внедряване на системи за управление: ISO 9001 Управление на качеството; ISO 14001 Управление на околната среда; ISO 45001 Управление на трудовата безопастност; ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP; ISO 27001 Управление на информационната сигурност; ISO/IEC 20000-1 Управление на IT услуги; ISO 13485 Управление качеството на медицинските изделия; ISO 50001 Системи за управление на енергията и др.

Read More

Сделки с недвижими имоти

Съществена част от работата на „РИНА КОНСУЛТ“ е предоставянето на правна помощ в областта на вещното право и недвижимите имоти – земеделска земя, парцели, къщи, апартаменти и др. Работим на територията на цялата страна.

Read More

Правни услуги

„РИНА КОНСУЛТ“ предоставя правни консултации специализирани в областта на акредитацията и сертификацията,обществени поръчки, оценка на съответствието, продуктова сертификация, биологично земеделие, сертифициране на био продукти и др. „РИНА КОНСУЛТ“ ООД предоставя абонаментно правно обслужване на юридически лица. Фирмата предоставя правни консултации в областта на гражданското,търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество.

Read More

Горска сертификация по FSC

В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. Хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на световните гори. В отговор на обществените нагласи и загриженост на срещата в Рио де Жанейро (т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е

Read More

GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

Критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) са опит за постигане на общо разбиране за устойчивия туризъм и са минимумът, който всеки туристически бизнес трябва да се стреми да достигне. Те са организирани около четири основни теми: Устойчиво управление Социални и икономически аспекти Културни аспекти Околна среда Кликнете тук, за да изтеглите критериите на

Read More

Green Key – екомаркировка за туристически обекти

Green Key е международна екомаркировка за туристически обекти. Green Key е водещ стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивото функциониране в туристическата индустрия. Стандарт Green Key означава обещанието към гостите, че избирайки да отседнат в Green Key обект, те спомагат за промени на екологично равнище. Green Key се отнася за хотели,

Read More