GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

Критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) са опит за постигане на общо разбиране за устойчивия туризъм и са минимумът, който всеки туристически бизнес трябва да се стреми да достигне.

Те са организирани около четири основни теми:

Устойчиво управление

Социални и икономически аспекти

Културни аспекти

Околна среда

Кликнете тук, за да изтеглите критериите на GSTC за хотели.

Кликнете тук, за да изтеглите критериите на GSTC за туроператори.

Всички критерии в стандартите са задължителни и трябва да бъдат изпълнени, преди да се получи сертификат.

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ