GDPR

GDPR-1
“РИНА Консулт” ООД разработва правила за управление на лични данни, съгласно Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ на  различни по вид организации.
Екипът ни ще извърши следните консултантски услуги:
  • Извършване на предварителен анализ;
  • Разработване на индивидуални Вътрешни правила, Политика за обработка на личните данни, заповеди, декларации и др. съответстващи на дейността/спецификата на Вашата организация и Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/;
  • Насоки и препоръки при прилагане на новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/.
“РИНА Консулт” ООД ще разработи и внедри правилата за управление на личните данни в срок от 1 /един/месец от постигане на договореност между двете страни.
За предоставените консултантски услуги “РИНА Консулт” ООД, Ви предлага следната примерна схема за икономичен вариант на плащане, в който са заложени минималния брой човекодни за организация с персонал до 15 /петнадесет/ човека:
ИКОНОМИЧЕН ВАРИАНТ: 500 лева
СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ:
След подписване на договора авансово се заплаща 50 % от сумата;
След разработване и внедряване на правилата за управление на личните данни се заплаща 50 % от сумата.