Цена ISO 14001:2015

ЦЕНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА  EN ISO 14001:2015

 

Настоящата оферта е насочена към организации, които имат внедрена Система за Управление на Околната Среда, съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 и искат да преминат към новата версия на стандарта EN ISO 14001:2015.
Рина Консулт ООД ще преработи вашата Система за Управление на Околната Среда, съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015, в кратки срокове и ще ви съдейства за ефективно сертифициране.

 

Бр.човекодни                       Работа
1.5 човекодена           Преработка на СУОС;
1.5 човекодена           Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1 човекодена               Участие в сертификационен одит.

 

ОБЩО:    3 или 4 човекодена – 600 или 800 лв.
*цената е крайна и върху нея не се начисляват допълнителни такси и ДДС.

 

За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.