RCS (Recycled Claim Standard)

RCS (Recycled Claim Standard) е стандарт проследяващ рециклираните суровини във веригите на доставка. Стандартът е разработен от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. RCS  е базиран на изискванията на Content Claim Standard към веригите на доставка.

RCS проверява наличието и количеството рециклиран материал в крайните продукти. Проверката на вложенията, както и проследяването на цялата верига на доставка се извършва от трета, независима страна. Това дава възможност за прозрачна, последователна и изчерпателна оценка и проверка на твърденията за съдържание на рециклирани материали в продуктите. RCS може да се използва като инструмент на бизнеса, с който компаниите гарантират качеството на продуктите които продават. RCS е начин за осигуряване на точна и честна комуникация с потребителите. Това включва компании за преработка, предене, тъкане и плетене, боядисване, печатане и шиене.

ФОРМУЛЯР ЗА ОФЕРТА – F4_РИНА КОНСУЛТ