ЗА НАС

“РИНА КОНСУЛТ ”  е консултантска организация, създадена през 2010 г., която работи по няколко основни направления:
  •  Предоставяне на правни консултации, специализирани в областта на акредитацията и сертификацията, гражданското и търговското  право;
  •  Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на системи за управление /СУ/ – на качеството, околна среда, безопасни условия на труд, хранително вкусова промишленост, информационна сигурност, преводачеески услуги, съгласно стандартите:
              
            ISO 9001 /качество/
            ISO 14001 /околна среда/
            ISO 45001 /здравословни и безопасни условия на труд/,
            ISO 50001 /системи за управление на енергията/,
            ISO 22000 Управление в хранително вкусовата промишленост, HACCP
            ISO 27001 /информационна сигурност/,
            ISO/IEC 20000-1 /управление на IT услуги/,
            ISO 13485 /управление качеството на медицинските изделия/,
            SA 8000 / ISO 26000:2010 /социална отговорност/,
            SO 17100 /преводачески услуги/,
            Регламент (ЕС) N.333/2011година,
            ISO/IEC 17020 /органи за контрол/ и др.
  •  Сделки с недвижими имоти;
  •  Абонаментно правно обслужване на юридически лица, поддържане на системи за управление;
  •  Разработване на проекти с чуждо участие /инвестиционни, маркетингови, социални и т.н/;
  • Авторско право и разработване/управление на арт проекти.
 

Leave A Reply