Дарина Палова

Clipboard02

 ДАРИНА ПАЛОВА – съдружник

Адвокат.
Средно образование: Национална Априловска гимназия – Габрово
Висше образование: Магистър по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
От 2003 г. е член на Софийска адвокатска колегия.
Има дългогодишен опит в сферата на застъпничеството за достъп до информация, като част от правния екип на неправителствената организация Програма достъп до информация. Автор е на публикации по въпроси, свързани с прилагането на законодателството за достъп до информация в България, както и в сферата на защитата на личните данни.
Адв. Дарина Палова предоставя правни консултации в областта на гражданското, търговското и авторското право, осигурява процесуално представителство и посредничество. С опит в разработването, внедряването и сертифицирането на системи за управление/интегрирани системи за управление по стандартите ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45 001, БДС EN 15038, НАССР и др.
Инициатор и ръководител на Арт резиденция „Старото Училище“, с. Горна Липница. Организатор на девет международни издания на резиденцията, както и на над 20 изложби в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас,Велико Търново, Русе и Стара Загора.
В колаборация с Димитър Палов е създател на концепцията за ритуалното изкуство, както и на творческия проект L.Y.R.A.