КЛИЕНТИ

КЛИЕНТИ – ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДАДЕН СТАНДАРТ

„Бултоп“ ООД  – производство на безалкохолни напитки –  НАССР
„Булхлеб-21“ – ООД производство на хляб и хлебни изделия – НАССР/ISO 22000
ЕТ „Бест-Красимира Колева“ – производство на хляб и хлебни изделия – НАССР/ISO 22000
„Електроресурс“ ЕООД  – търговия с промишлени стоки  – ISO 9001
ЕТ „Кърк-НА“  – производство на хляб и хлебни изделия – НАССР/ISO 22000
„Севита-2001“ ООД – производство на хляб и хлебни изделия – ISO 22000
„СМФ-Монтаж на инсталации и уредби” АД – строителство – ISO 9001
„Строително Монтажна Фирма – Монтаж на Инсталации и Уредби” АД – строителство – ISO 9001
„Tоп Инженеринг“  ООД  – строителство – ISO 9001
„Цани-90“ ЕООД – монтаж на слъчеви и отоплителни системи – ISO 9001
„Евинис“ ООД – строителство – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
„Ломстрой“ ООД – строителство – ISO 9001
„Ернах“ ЕООД – производство и монтаж на климатични системи – ISO 9001
„Скални Материали“ АД  – кариери, строителство, печатна и издателска дейност – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
„ТН“ ООД – архитектура и дизайн – ISO 9001
„Автоман“ ООД  – производство и търговия с брикети – ISO 9001
„Кънстракшън Груп“ ЕООД – строителство – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
„Корус“ ООД – счетоводни услуги – ISO 9001
„Корус“ ТР ЕООД  – IT услуги – ISO 9001
„Искра ГПК“ ООД – строителство -ISO 9001
„Стрем“ ООД – строителство – ISO 9001
Вал Бег ООД – производство на пакети за вино – ISO 9001/НАССР
„Мултирама – България“ ООД – търговия с продукти и услуги в областта на информационните технологии, асемблиране на компютри, гаранционен и извънгаранционен сервиз –  ISO 9001
„Идеа Маркетинг“  – България – разработка и внедряване на софтуер – ISO 9001/ISO 27001
„Вали Компютърс“ ООД – Асемблиране, търговия и сервиз на компютърна и офис техника – ISO 9001/ISO 27001
„Емвеко“ АД – продажба, монтаж и сервизиране на цялостно оборудване за автосервизи – ISO 9001/ISO 27001
”Уърд Бокс“ ООД Преводи и легализация на документи – БДС EN 15038:2006
„Дейзи-3“ ЕООД – Преводи и легализация на документи – БДС EN 15038:2006
ЕТ „ТРАНСТЕКСТ – Невелина Велева“ Преводи и легализация на документи – БДС EN 15038:2006
”Мерт&Ко“ ЕООД – Преводи и легализация на документи – БДС EN 15038:2006
ЕТ „Евгения Петкова“ – Преводи и легализация на документи  – БДС EN 15038:2006
„Комплекс 2000“ ООД -търговия с  офис техника, изграждане и сервиз на системи за сигурност/PS мрежи –
ISO 9001
”Фармпойнт” ООД – търговия с хранителни продукти – Система за управление на доставчиците по отношение качеството на техните продукти
„Емвеко“ АД – продажба, монтаж и сервизиране на цялостно оборудване за автосервизи -ISO 27001:2013;
ISO 9001:2015
„Тих Ивел“ ЕООД – търговия, внос, износ и дистрибуция със стоки – химически продукти за енергетиката, строителството,за химическото производство, селското стопанство и за санитарни цели – ISO 9001
ЕТ „ЕКОТОП – Димитър Киров“ – проектиране, разработка,производство, монтаж и обслужване на топлинни  системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
„Сити Лифт 2015” ЕООД – Орган за контрол на съоръжения с повишена опасност /асансьори в жилищни и промишлени сгради/, от вид „С”  – „Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията” – БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
„Строителна механизация” АД – извършване на СМР – монтаж, рехабилитация и подмяна на водопроводи, газопроводи, канализационни и обсадни тръби и сградни отклонения за тях чрез различни безизкопни технологии – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
„Спейс кад” ООД – доставка, системна интеграция и поддръжка на специализирани софтуерни продукти и системи – инструменти за автоматизирано проектиране и производство CAD/CAM/CAE/PLM –  ISO 9001:2015
„Институт за човешки ресурси” ООД – предоставяне на професионално образование и обучение, включително като лицензиран ЦПО, както и участие в проекти с национално и международно финансиране в тази област –  ISO 9001:2015
„ФОНИО ТРЕЙД” АД – внос и търговия на едро с медицински изделия – ISO 9001:2015
„Стройекспрес-НН” ООД – строително-монтажни и ремонтни работи, в т.ч. изграждане на нови сгради, съоръжения и инсталации – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
„ХАСИ ГРУП” ЕООД – Извършване на СМР – строителство на жилищни, промишлени и енергийни обекти. Инженерингова дейност – проучване и проектиране на жилищни, промишлени и енергийни обекти – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Драй Билд Г2 ЕООД – Строителство, ремонти, саниране на сгради и други довършителни дейности. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни, обществени и промишлени сгради – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018
„Лайтсистемс ЕООД“ – Търговия и сервизиране на медицинска лазерна апаратура – ISO 9001:2015
“Антонимекс”ЕООД – Доставка, инсталиране и поддръжка на медицинско оборудване– ISO 9001:2015
“Це Ес Ге България” ООД-Вътрешно почистване на сгради- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO 45001:2018
„Т-Уайнс“ ЕООД – Винарска изба – ISO 9001:2015
„ТЕЛИШ”АД – Производство, стабилизация , бутилиране на тихи вина в еднократни стъклени бутилки и в BAG IN BOX – ISO 9001:2015
,,КС МЕТАЛ’’ ЕООД-Производство на пластмасови и метални изделия за електрическата промишленост и електрониката -ISO 9001:2015
„Галилео.БГ“ АД – Проектиране и изграждане на GPS/GSM системи за транспортни средства – ISO 9001:2015
„Смарт Билдинг Технолоджис“ ООД – Инженерингови услуги – ISO 9001:2015
„Пачико Дарра“ EООД – Внос, дистрибуция и търговия на едро и дребно с дезинфектанти и професионални и битови почистващи препарати – ISO 9001:2015
„АБ и Ю Инженеринг“ ООД – Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени, административни, промишлени сгради и инфраструктурни обекти –  ISO 9001:2015
„Армстройинвест“ ЕООД –  консултантски услуги и независим строителен надзор –  ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
„Омнифак“ EООД – Регенериране и поправка на тежкотоварни гуми – ISO 9001:2015
„АЛПЛА – Чернокожев ЕООД“ – Производството и монтаж на алуминиева и пластмасова дограми и стъклопакети – ISO 9001:2015
„Металстрой Инженеринг“ 95 ЕООД – Производство на метални изделия за строителството –  ISO 9001:2015
„Нивел“ ООД – Строителство, ремонт и реконструкция на строежи –  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
„Трансстрой Плевен“ ЕООД – Строителство, строително-ремонтна дейност, услуги с тежкотоварни автомобили и строителни машини, зимно пътно поддържане – ISO 9001:2015
„Топ Диагностика“ ООД – Търговско представителство, внос, маркетинг и разпространение на медицински продукти и лабораторни системи – ISO 9001:2015
„БГ Хаус“ ЕООД – Проектиране, производство, монтаж и продажба на сглобяеми къщи и конструкции – ISO 9001:2015
„Ремеди Трейдинг“  ООД – търговия на едро с лекарствени продукти – ISO 9001:2015
 „Калория Вак“ ООД – полагане, монтаж и инсталация на тръбопроводи, доставка, монтаж и инсталация на абонатна станция – ISO 50001
 „Брани 90“ ООД – производство на изделия от хартия и картон за предачната и тъкачната индустрия – ISO 50001
„Атлантифай“ ООД – създаване, разработване и внедряване на софтуерни продукти, дизайн и разработка на уеб сайтове – ISO 9001:2015 и ISO 27 001:2017
„Наста Микс“ ООД- Организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове, вътрешнофирмени обучения, курсове за повишаване на квалификацията, усъвършенстване и обогатяване на компетентностите. Информационна, консултантска, експертна и други дейности свързани с обучение и квалификация. Услуги по управление на пунктове за продажба на винетки, събиране на тол такси и продажба на маршрутни карти – ISO 9001:2015
“Костал България Аутомотив” ЕООД – разработка и производство на технологично напреднали електронни и електромеханични (мехатронични) автомобилни продукти – ISO 14001:2015
“Алеги Инженеринг” ООД – производство на машини за добива и строителството – ISO 9001:2015
„Стамар 2013“ ЕООД – търговия на едро с медицински изделия и ортопедични стоки – ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството
„Стамар 2013“ ЕООД – търговия на едро с медицински изделия и ортопедични стоки – ISO 9001:2015
„Т-Уайнс“ ЕООД – Винарска изба – ISO 22000:2018
„ХАСИ ГРУП” ЕООД – Извършване на СМР – строителство на жилищни, промишлени и енергийни обекти. Инженерингова дейност – проучване и проектиране на жилищни, промишлени и енергийни обекти – ISO 45001:2018
„Геоман България“ ООД -производство и продажба на календари- FSC Документирана система за контрол по „Проследяване на продукцията“
„Калория Вак“ ООД – полагане, монтаж и инсталация на тръбопроводи, доставка, монтаж и инсталация на абонатна станция – ISO 50001:2018
„ПроАактивен Персонал“ ООД – Обучителни и образователни услуги; Услуги по заетост на човешките ресурси;  Консултантски услуги за управление на човешки ресурси, разработване и внедряване на системи за управление на човешките ресурси и системи за обучение;  Услуги за развитие на човешките ресурси -ISO 9001:2015
„Робул Кеър“ ООД – производство на предпазни маски – ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
“Костал България Аутомотив” ЕООД – разработка и производство на технологично напреднали електронни и електромеханични (мехатронични) автомобилни продукти – ISO 45001:2018
„БАЛКАНКАР – ЗАРЯ“  АД – производство на колела, джанти и детайли за тях, предназначени за индустриални возила, кари (електро и мотокари), нискотоварачи и високоповдигачи, влекачи и ремаркета, автомобили и селскостопански машини – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 3834-2:2005 и ISO 50001:2018.
„Храбек България“ ЕООД – Приемане, съхранение и третиране на неопасни отпадъци – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
„Лубав“ ЕООД – производство на части за мебели – дървени крачета за мебели от категория – FSC Документирана система контрол по „Проследяване на продукцията“

 

КЛИЕНТИ – ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“
Нотариус Ксения Белазелкова (№43 НК- СРС)
“ЛегаПлан К. Г.” ООД  – Кадастър, геодезия и картография
„Це Ес Ге България” ООД – Вътрешно почистване на сгради
„ХРИС 2002“ ЕООД – Шивашки услуги
„Алекс Стил 2006“ ЕООД – Шивашки услуги
„Александър и Натали 2005“ ЕООД – Продажба на бельо
„Олд Трейд“ ЕООД – Хотел и ресторант „Фантазия“ – гр. София
„Вита-2“ ЕООД – Хотел и ресторант „Еди“ – гр. София
„Дива Турс 12“ ООД – Хотел и ресторант „Витошко лале“ – гр. София
„2Р – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – производство, внос и търговия на осветителни тела и системи – гр. Пловдив
„ТЕМПА СИСТЕМ БГ“ ООД – проектиране и изграждане на системи за управление и НН електроразпределeние – гр. Пловдив
 

КЛИЕНТИ – ПРАВНИ УСЛУГИ

 „Балу Холидейз“ ЕООД – чартърни полети, нюскобюджетна авиокомпания – Германия
„Бекс Еър Експрес“ ЕООД – чартърни полети, нюскобюджетна авиокомпания – Германия
„Ел Си Диси“ ООД – счетоводни услуги
„Меджик консултинг“ ООД – търговия с промишлени стоки – Турция
„Сорс Ай Ти Системс“ ООД – IT услуги – Турция
„Сорс груп“ ЕООД – строителство, търговия, посредничество – Турция
„Сорс Консултинг“ ООД – консултански услуги – Турция
„Трио Интернешънъл“ ООД – строителство, търговия, посредничество – Турция
„Трипъл Е“ ООД –  текстилна промишленост
„Оборот плюс“ ООД – счетоводни услуги
„Кооперация“ ОАНИТ- търговия с недвижими имоти
„Стрем“ ООД – строителство
„Търгет Хюман Дивелъпмънт“ ООД-  консултански услуги
„Хаускиип“ ООД – услуги
„Луна Ер“ ЕООД  – козметични услуги
“МП Дивелъпмънт” ООД – строителство
Антимов ЕООД – производство на мебели
„ТИ ЕМ ДЖИ 21 ГРУП” ЕООД – спедиторски услуги
„ФЕБЮС“ ООД – изграждане на соларни централи – Франция
„Емвеко“ АД – продажба, монтаж и сервизиране на цялостно оборудване за автосервизи
„Агротех“ ЕООД – търговия с резервни части за: трактори, комбайни, пръскачки, прикачен инвентар, лагери, ремъци и др.
„Ай Джи Тийм“ ООД – интернет портал за недвижими имоти
Кметство Горна Липница
Сдружение за развитие на Горна Липница
Читалище „Зора-1887“
Сдружение „Лотос спирит“
Народно читалище „Иван Вазов-2014“
„Меж. Асоц. за Качеството“ ЕООД – орган по сертификация на системи за управление
„Сградатина“ ЕООД – покупка, развитие и експлоатация на недвижими имоти – Гърция
„Наливно вино БГ“ ЕООД – управление на имоти
„Наливно вино ДС“ ЕООД – управление на имоти
 Сдружение  „Скордиски“
„Seemeon29“ ООД  – рекламна и продуцентска дейност; организиране и провеждане на публични събития, производство и дизайн на мебели
Сдружение „Асоциация за иновативно градско паркиране” – разработване и популяризиране на иновативни решения в областта на паркирането, градското паркиране и като цяло иновациите в градската среда, имащи отношение към трафика и моделите на паркиране
„Диана Билдинг“ ЕООД – строителни и довършителни работи.

Leave A Reply