Цена ISO 9001:2015

ЦЕНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА  EN ISO 9001:2015

 

Настоящата оферта е насочена към организации, които имат внедрена Система за Управление на Качеството, съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008 и искат да преминат към новата версия на стандарта EN ISO 9001:2015.
Рина Консулт ООД ще преработи вашата Система за Управление на Качеството, съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9001:2015, в кратки срокове и ще ви съдейства за ефективно сертифициране.

 

Извършваната от нас работа включва:
Преработка на СУК;
Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
Участие в сертификационен одит.

 

ОБЩО:  1000 лв. /икономичен вариант/
*цената е крайна и върху нея не се начисляват допълнителни такси и ДДС.

 

За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.