Цена ISO 45001:2018

ЦЕНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СТАНДАРТА ISO 45001:2018

 

Настоящата оферта е насочена към организации, които имат внедрена Система за Управление на Здравето и Безопасността при Работа /СУЗБР/, съгласно изискванията на OHSAS 18001 и искат да преминат към стандарта ISO 45001:2018.
Рина Консулт ООД ще преработи вашата Система за Управление на Здравето и Безопасността при Работа, съгласно изискванията на стандарта ISO 45001:2018, в кратки срокове и ще ви съдейства за ефективно сертифициране.

 

Извършваната от нас работа включва:
Преработка на СУЗБР;
Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
Участие в сертификационен одит.

 

ОБЩО:  1000 лв. /икономичен вариант/
*цената е крайна и върху нея не се начисляват допълнителни такси и ДДС.

 

За повече информация моля свържете се с нас – КОНТАКТИ.