Екипът на “Рина Консулт” участва в успешното разработване и внедряване на Система за управление по околна среда /СУОС/ на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно изискванията на ISO 14001:2015

През април 2019 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 14001:2015. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има за цел да подпомага фирмата в управление на влиянието и рисковете от нейната дейност върху околната среда.

Основната дейност на фирма “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик е проектиране и производство на електрически, механични и мехатронни автомобилни системи. В производствената база се произвеждат части за кормилната уредба на колите на почти всички марки, сред които “БМВ”, “Ауди”, “Форд”, “Шкода”, “Фолксваген” и “Крайслер”.

Площадката на производствената база за производство на елементи за високотехнологични компоненти за автомобили е ситуирана в Южната промишлена зона на гр.Пазарджик. Заводът за високотехнологични компоненти за автомобили е построен съгласно всички европейски стандарти за организация на производството, екологична защита и осигуряване на здравето и безопасността при работа, съобразявайки се със стандартите за работа и качество на компанията и българското законодателството.

Към настоящия момент броят на служителите във фирмата е 1200 с тендеции към увеличаване на капацитета.

Стандартите от серията ISO 14000 се явяват един от новите подходи към опазването и съхраняването на околната среда. Те дават възможност на организациите да изградят и внедрят ефективна система за управление на влиянието и рисковете от дейността им върху околната среда. Стандартите от тази серия са приложими за организации, осъществяващи всякакъв вид производство и услуги. Сертификационен одит по СУОС беше проведен от “ТЮФ НОРД България” ЕООД.