Author Archives: Rina

GSTC – GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL

Критериите на Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) са опит за постигане на общо разбиране за устойчивия туризъм и са минимумът, който всеки туристически бизнес трябва да се стреми да достигне. Те са организирани около четири основни теми: Устойчиво управление Социални и икономически аспекти Културни аспекти Околна среда Кликнете тук, за да изтеглите критериите на

Read More

Green Key – екомаркировка за туристически обекти

Green Key е международна екомаркировка за туристически обекти. Green Key е водещ стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивото функциониране в туристическата индустрия. Стандарт Green Key означава обещанието към гостите, че избирайки да отседнат в Green Key обект, те спомагат за промени на екологично равнище. Green Key се отнася за хотели,

Read More

RCS (Recycled Claim Standard)

RCS (Recycled Claim Standard) е стандарт проследяващ рециклираните суровини във веригите на доставка. Стандартът е разработен от Materials Traceability Working Group, част от OIA’s Sustainability Working Group. RCS  е базиран на изискванията на Content Claim Standard към веригите на доставка. RCS проверява наличието и количеството рециклиран материал в крайните продукти. Проверката на вложенията, както и

Read More