Подготовка за сертификация по един стандарт /ISO 9001/ на фирма с 1 /един/ офис и персонал от 10 /десет/ човека  

Вариант 1 – икономичен
Бр.човекодни                       Работа
0.5 човекодена           Разработка на СУК;
2.0 човекодена          Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          4 човекодена – 800 лв.

 

 

Вариант 2 – среден
Бр.човекодни                       Работа
0.5 човекодена           Разработка на СУК;
2 човекодена             Внедряване;
1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          5 човекодена – 1000 лв.

 

 

Вариант 3 – оптимален
Бр.човекодни                       Работа
1 човекодена              Разработка на СУК;
3 човекодена             Внедряване
1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед на Ръководството;
1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит.
ОБЩО:          6.5 човекодена – 1300 лв.

 

За информация моля свържете се с нас на e-mail: palovdimitar@gmail.com.