„Рина Консулт“ разработи и внедри за „Фармпойнт“ ООД – Система за управление на доставчиците по отношение качеството на техните продукти

„Фармпойнт“ ООД е компания управляваща интернет портал (https://farmpoint.bg/bg) насочен към предлагане на истински, вкусни и свежи продукти, създадени по естествен начин от местни производители. Целта на фирмата е да осигури на клиентите си удобство и наистина приятно пазаруване, като им предложи истинска храна с ясен произход и проверено качество.
„Рина Консулт“ ООД разработи за „Фармпойнт“ ООД:
  1. Форма на договор между търговец и доставчик с клаузи за проверка на качеството на предоставяните продукти.
  2. Процедура за избор, управление и контрол на доставчици.
  3. Процедура за извършване на одит/проверка на доставчици – първоначален, периодичен и по-сигнал.
  4. Анализ /по групи продукти/ на изискванията за производство и правила за биологично земеделие /национално законодателство, европейско законодателство, стандарти, добри производствени практики и др. подобни/ . Разработване на въпросници за одит/проверка на следните групи продукти:
4.1.         Плодове и зеленчуци;
4.2          Ядки и подправки;
4.3          Мляко и млечни продукти – прясно и кисело/извара/сирена и кашкавали;
4.4          Месо – пилешко и свинско;
4.5          Риба;
4.6          Яйца;
4.7          Дълготрайни и малотрайни местни продукти;
4.8          Хляб, тестени изделия и сладкарски продукти;
4.9          Мед;
4.10       Зимнина – туршии, сладка и др. подобни.

 

„Рина Консулт“ ООД извърши също така и първоначален одит/проверка на доставчици посочени от „Фармпойнт“ ООД.