Category Archives: НОВИНИ

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) е международно признат стандарт за органичен текстил. GOTS e въведен през 2006 г. предвид нарастването на потреблението на органични влакна и търсенето на единни критерии за преработка в индустрията и търговията на дребно. GOTS гарантира органичния статус на текстила от събирането на суровините чрез екологично и социално отговорно производство до

Read More

С участието на “Рина Консулт” успешно беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик съгласно изискванията на ISO 45001:2018

В началото на юли 2020 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 45001:2018. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има

Read More

Екипът на “Рина Консулт” успешно разработи и внедри Система за управление на качеството за медицински изделия в “СТАМАР 2013” ЕООД съгласно изискванията на ISO 13485:2016

През м. март 2020 г. успешно приключи разработване на документацията и внедряването на система за управление на медицински изделия във фирма “СТАМАР 2013” ЕООД в съответствие с изискванията на ISO 13485:2016. Фирма „СТАМАР 2013“ EOOД е официалният дистрибутор на PHONAK за България. Компанията работи чрез собствените центрове, носещи името Специализиран център Ototon – оборудвани с

Read More