Global Organic Textile Standard (GOTS)

Global Organic Textile Standard (GOTS) е международно признат стандарт за органичен текстил. GOTS e въведен през 2006 г. предвид нарастването на потреблението на органични влакна и търсенето на единни критерии за преработка в индустрията и търговията на дребно.

GOTS гарантира органичния статус на текстила от събирането на суровините чрез екологично и социално отговорно производство до етикетиране, с цел да даде сигурност и увереност на  потребителя. Стандартът обхваща обработката, производството, опаковането, етикетирането, търговията и дистрибуцията на всички текстилни изделия, изработени от най-малко 70 процента сертифицирани органични естествени влакна. Крайните продукти от влакна могат да включват, но не се ограничават до прежди, тъкани, дрехи и домашен текстил. Този стандарт не определя критерии за кожени изделия.