Category Archives: НОВИНИ

Подготовка за сертификация по един стандарт /ISO 9001/ на фирма с 1 /един/ офис и персонал от 10 /десет/ човека  

Вариант 1 – икономичен Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2.0 човекодена          Внедряване/Вътрешен одит и Преглед на Ръководството; 1.5 човекодена           Участие в сертификационен одит. ОБЩО:          4 човекодена – 800 лв.     Вариант 2 – среден Бр.човекодни                       Работа 0.5 човекодена           Разработка на СУК; 2 човекодена             Внедряване; 1 човекодена             Вътрешен одит и Преглед

Read More

Внедряване и сертифициране на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г.

„RINA КОНСУЛТ” ООД разработва и внедрява Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 и Регламент (ЕС) N.333/2011г. за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Регламентът определя критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително

Read More