Green Key – екомаркировка за туристически обекти

Green Key е международна екомаркировка за туристически обекти. Green Key е водещ стандарт за високи постижения в областта на екологичната отговорност и устойчивото функциониране в туристическата индустрия.

Стандарт Green Key означава обещанието към гостите, че избирайки да отседнат в Green Key обект, те спомагат за промени на екологично равнище. Green Key се отнася за хотели, хостели, квартири и стаи под наем, къмпинги, ресторанти и атракциони.

Критериите на Green Key се основават на редица международнопризнати базови критерии. Критериите се фокусират върху управлението на околната среда и съдържат технически изисквания, както и такива за взаимодействие с гостите, персонала, доставчиците и с местните общности. Някои от обхванатите области са: управление на околната среда; пестене на водните ресурси, отпадъците и енергията; въвличане и осведоменост на гостите и персонала; управление на храни и напитки, открити пространства и др. Критериите са проектирани така, че да бъдат лесно разбираеми.

Можете да разпознаете еко-сертифицирани хотели по логото на Green Key!

Description: 7caa741092c54e4643a3feae05de1374 certification 136 200 200

Green Key е съобразен със следните основни принципи:

Управление – ефективно устойчиво управление и спазване на закона.

Частен и местен – справедливо и равно третиране на служителите и дестинацията.

Културно – съобразни – зачитане на местните традиции.

Природа и околна среда – с грижа за планетата Земя.