Tag Archives: Информационни технологии. Управление на услуги

ISO / IEC 20000-1:2018 „Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите“

Стандартът ISO 20000-1:2018 е с фокус към организации, извършващи дейност в IT сектора. Основната цел на внедряване на ISO 20000-1 е повишаване качеството на услугите и способностите на организацията да създава, прилага, поддържа и подобрява системата си за управление на услугите /СУУ/. Включени са планирането, проектирането, преходът, доставката и подобряването на услугите, за да се

Read More