Tag Archives: “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД

Екипът на “Рина Консулт” участва в успешното разработване и внедряване на Система за управление по околна среда /СУОС/ на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик, съгласно изискванията на ISO 14001:2015

През април 2019 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 14001:2015. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има за цел

Read More