Tag Archives: Регламент

Цена за извършване на консултантски услуги от “РИНА Консулт” ООД за разработване на правила, съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/

“РИНА Консулт” ООД разработва  правила, съгласно Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ на  различни по вид организации. Екипът ни ще извърши следните консултантски услуги: Извършване на предварителен анализ; Разработване на индивидуални Вътрешни правила, Процедури, Политика за обработка на личните данни, формуляри и др. съответстващи на дейността/спецификата на Вашата организация и новия Общ регламент

Read More