Tag Archives: Сертифициране по ISO 45001:2018

С участието на “Рина Консулт” успешно беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД, гр. Пазарджик съгласно изискванията на ISO 45001:2018

В началото на юли 2020 г. успешно приключи сертификационният одит на “КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ АУТОМОТИВ” ЕООД по ISO 45001:2018. За целта екипът ни разработи необходимата документация, участва във внедряването на системата на място в завода и проведе обучения на ръководния състав в организацията. Системата е разработена в съответствие със специфичните процеси, протичащи в организацията и има

Read More

Нов стандарт БДС ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и

Read More