Tag Archives: системи за управление на енергията

БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

Стандарта БДС EN ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане е публикуван през 2012 г. от Българският институт за стандартизация на български език. БДС EN ISO 50001:2011 заменя и отменя БДС EN 16001:2009.   ISO 50001 е предназначен за внедряване от всяка организация, независимо от тяхната големина, сектор или

Read More