Tag Archives: Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Нов стандарт БДС ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и

Read More