Tag Archives: финансиране на национални/европейски/международни стандарти

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – финансира Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти

Резюме на процедура ‘ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП ‘   Максимален интензитет на помощта 70 %   Основни параметри: Пример: Ако Вашият проект е на обща стойност 500 000 лв., на Вашето предприятие ще бъдат възстановени 350 000 лв. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ Максимален размер на заявената безвъзмездна

Read More