Tag Archives: цена преминаване към ISO 9001:2015

НОВАТА ВЕРСИЯ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 9001:2015

Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 е приет от CEN на 14 септември 2015 г. и съществува в три официални издания (на английски, немски и френски език). Съгласно Вътрешния правилник на CEN/CENELEC националните организации по стандартизация на следните държави са задължени да въведат този европейски стандарт: Австрия, Белгия, Бивша югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Дания,

Read More