Нов стандарт БДС ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Стандартът ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.
Стандартът определя изисквания за СУЗБР и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по ЗБР. Той е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри и поддържа СУЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности.
Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001.

 

ЦЕНА НА РИНА КОНСУЛТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СТАНДАРТА ISO 45001:2018