Tag Archives: FSC

Горска сертификация по FSC

В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. Хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на световните гори. В отговор на обществените нагласи и загриженост на срещата в Рио де Жанейро (т.нар. Earth Summit) през 1992 г. е

Read More